L   E   O        M   A   R   T   I   N   U   S

homepage

wie ben ik gallery exposities yurt boek Auwema contact links

 OP 12 OKTOBER 2013 IS EEN UNIEK BOEK VERSCHENEN:
De Groninger familie MARTINUS
Tegen het eind van de 19e eeuw richtten enkele broers verschillende bedrijven op. In mijn eigen tak van de familie  ontstond een stucadoorsbedrijf waarvan de basis in feite door mijn bet-overgrootvader Johannes Martinus werd gelegd.

Zijn zoon, mijn overgrootvader Gerardus, zette dat bedrijf voort nadat hij een opleiding in Duitsland volgde, waar het ambacht van stucadoors hoog aangeschreven stond.

Gerardus' beide zoons (mijn grootvader Leonardus Gerardus en zijn broer Johannes) namen het bedrijf over en besloten pas in 1961 met de zaak te stoppen, voornamelijk omdat er geen opvolgers waren.
Zij zijn steeds gevestigd geweest aan De Laan 35 te Groningen.


Een oudere broer van mijn overgrootvader Gerardus, Leonardus, begon in het laatste kwart van de negentiende eeuw een kleine winkel in woon-accessoires. Deze zaak breidde zich snel uit en werd eerst verplaatst naar de Zwanestraat, en later naar de Vismarkt in Groningen. Het nieuwe bedrijfspand werd in 1902 aan de noordzijde van de Vismarkt gebouwd, op de plaats van het legendarische "Huis met de Draken", dat kort tevoren helaas gesloopt was.

Na het vroegtijdig overlijden van Leonardus zette zijn vrouw, de weduwe Kareldina Martinus-Hamstra, de zaak voort, eerst onder eigen naam en later onder de naam Fa. Wed. Martinus - J.Timmer; met deze laatste was de weduwe inmiddels hertrouwd.


Nadat de zaak rond 1915 aan de drie zonen van Leonardus en Kareldina werd doorverkocht (Johannes Leonardus, Gerardus en Leonardus) ontstond de basis van bijna een halve eeuw meubelbedrijven onder 
de naam Martinus in Groningen.

Nadat rond 1920 eerst Leonardus, en rond 1930
vervolgens Gerardus voor zichzelf begonnen, zette Johannes Leonardus de zaak aan de Vismarkt voort. In 1958 werd deze meubelzaak geliquideerd.

Zijn broer Gerardus vestigde zijn naam met de meubelzaak Martinus de Beste, eerst aan de Brugstraat, daarna in het Waaggebouw aan de Grote Markt / Guldenstraat, en uiteindelijk de Steentilstraat. Zijn beide zoons vestigden zich ook als ondernemers in Groningen (en de oudste later ook in Den Haag).De jongste broer Leonardus vertrok, na eerst als compagnon een brandstoffenzaak te Apeldoorn gerund te hebben en vervolgens 10 jaar lang de agentuur voor verschillende meubelleveranciers te Groningen gehad te hebben, in het begin van de jaren 30 vanuit Groningen naar de Randstad: Amsterdam, later eveneens Den Haag.


huwelijksakte Christiaan Martinus en Frouke Harms


Mijn tot nu toe oudst bekende voorvader was Christiaan Martinus, die in 1751 in Bourtange trouwde met Frouke Harms. Dit huwelijk stond aan de basis van een wijd vertakte familie Martinus, die ik vrijwel geheel in kaart heb kunnen brengen.

 Uit de Groninger Archieven en via verschillende websites heb ik een heleboel documenten boven water kunnen krijgen. En vanwege de commerciele initiatieven gedurende de laatste 130 jaar is in een aantal kranten een schat aan advertenties te vinden van Martinus-bedrijven; de meeste hiervan heb ik kunnen downloaden en bevinden zich in mijn archief. Daardoor ben ik in het bezit van een groot aantal advertenties, artikelen, akten, familieberichten etc.


Wie specifieke informatie over de familie Martinus zoekt kan het beste contact met mij opnemen. Ook heb ik natuurlijk altijd veel belangstelling voor foto's van de diverse Martinus-sen.


KLIK HIER om mij een emailtje te sturen.